Lilla Paris första verksamhetsberättelse

SPF hette då SFRF (Sveriges folkpensionärers Riksförbund)

SFRF

Vänersborgsavdelningen           1979-01-20

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för tiden 1978-10-10 intill årsmötet 1979-01-21

Initiativet till bildandet av en lokalavdelning av SFRF i Vänersborg kom från Trollhätteföreningen, som på många sätt stött verksamheten de första månaderna. För detta uttalar interimsstyrelsen sitt varma tack.

Vänersborgsavdelningen bildades vid ett möte på biblioteket i Vänersborg den 1 oktober 1978. Förberedelserna hade letts av en arbetsgrupp bestående av Ruth Axelli, Gerd Hägglund, Torsten Nordin, Nils Nordström och Gunnar Strand. Studieförbundet Vuxenskolan gav också ett gott stöd vid avdelningens bildande.

Torsten Nordin ledde mötet på biblioteket.

Vid mötet i biblioteket var ordföranden för SFRF:s distrikt Bohuslän-Norra Älvsborg, Erik Larsson, Hamburgsund, närvarande liksom distriktssekreteraren Lars Björklund. Trollhätteföreningen representerades av sin sekreterare Vilhelm Larsson och Vuxenskolan av Anne-Marie Robertsson. Till interimsstyrelse att verka intill ordinarie årsmöte 1919 valdes ovan nämnd arbetsgrupp med Ruth Axelli som ordförande. Till adjungerad sekreterare valdes Anne-Marie Robertsson. Årsavgiften bestämdes till 20:- kr per person. Vid möte med avdelningen 1978-11-07 beslöts att utöka styrelsen med Sven Nyman, som utsågs till lotteriföreståndare.

Avdelningen har förutom det konstituerande mötet haft fyra möten under perioden. Styrelsen har sammanträtt fem gånger.

Avdelningen hade den 21 november ett studiebesök vid Scan-Väst med c:a 50 deltagare, varav mer än tio dock kom från Husmodersföreningen. Tio medlemmar ur avdelningen deltog den 7 - 8 december i en enastående trevlig resa till Skåne arrangerad av Trollhätteföreningen. Bl a fick deltagarna äta ett utsökt julbord på berömda Hvellinge värdshus, se "Röde Orm" på Malmö stadsteater, besöka Lunds domkyrka liksom keramikfabriken i Höganäs.

Medlemmar i avdelningen har deltagit i studiecirklar rörande "tågluffning” (genom TBV - ledare Ruth Axelli) och" Holland" (genom Vuxenskolans-ledare Torsten Nordin).

Medlemmar i föreningen har också påbörjat bridgespel i egen regi. Därtill sker spel hos Trollhätteföreningen. Motionspromenader pågår.

Antal medlemmar är f.n. 102 stycken.

Avdelningen har genom SFRF en gruppolycksfallsförsäkring i Folksam.

Bokslut är genomfört. Avdelningens medel är insatta på kapitalsamlingsräkning i Svenska Handelsbanken.

Revision är genomförd.

Framställning om bidrag från kommunen inlämnades 1978-10-31. Svar har ännu ej erhållits. Samtidigt meddelades att avdelningen har behov av lokal och att detta anmälts till kommunens fastighetskontor. Någon lösning av lokalfrågan har ännu ej hittats.

Frågan är angelägen och bevakas uppmärksamt av styrelsen.

Vårens aktiviteter är i sina huvuddrag förberedda av interimsstyrelsen.

Slutligen vill interimsstyrelsen tacka Trollhätteföreningen, Vuxenskolan, samt distriktsexpeditionen för värdefullt stöd och mycken hjälp. Mot avdelningens medlemmar är interimsstyrelsen djupt tacksam för förtroendet att få leda verksamheten samt för det positiva och aktiva stöd som spontant sprungit fram.

Detta är väsentligt för en livskraftig förening.

Vi tror därför på avdelningens gynnsamma utveckling samt en intressant och aktiv framtid.

Vänersborg som ovan

Grundandet
25-årsjubileet
30-årsjubileet

35-årsjubileet
fler reportage
hem