SPF Lilla Paris 35 år, 1978-2013


Anne-Marie Robertsson som då var studieorganisatör på Studieförbundet Vuxenskolan skriver:

1978 kontaktade SFRF, som sedan bytte namn till SPF, Studieförbundet Vuxenskolan centralt med förfrågan om förbundet kunde hjälpa till att bilda lokala pensionärsföreningar i varje kommun. Förbundet vände sig då till sina lokalavdelningar.

Uppgiften för oss i SV var att hitta personer till en interimsstyrelse som kände för att bilda en förening. När detta var avklarat bjöd Vuxenskole-avdelningen i Vänersborg i oktober in pensionärer till ett möte på Vänersborgs Bibliotek. Ungefär 100 personer kom. Man beslutade bilda en pensionärsförening och valde också en interimsstyrelse.

Som ett tecken på att föreningen bildats överlämnade distriktsordföranden i SFRF (SPF) en ordförandeklubba med orden: "Må denna klubba bli de visa beslutens klubba", och så har det blivit.

Denna annons var insatt i lokaltidningen ELA två gånger och lockade nära 100 personer

 

Artikel i lokaltidningen ELA

Länkar:
Första verksamhetsberättelsen
25-årsjubileet
30-årsjubileet
35-årsjubileet
Alla reportage

  startsidan