SPF Seniorerna Lilla Paris har en ny webbadress:
 
www.spf.se/lillaparis