Påsklunch

19 april 2011

 


Marianne Lind och Barbro Jonasson tar emot gästerna.
Inga Flodén Randhem letar efter sitt namn på listan.

Kerstin Livén säljer lotter

Kören tågar in sjungande "På promenaden" (Easter Parade). Gilbert Karlsson anför med poliskask på huvudet.

Ingemar Stenström dirigerar och spelar synt. Gilbert Karlsson är i bakgrunden.

Kören är fantasifullt utsmyckad, bl a med fjädrar i hattarna. 

"Far jag kan inte få upp mitt påskaägg." Eje Livén bankar på sitt påskägg till Povel Ramels lätt förvanskade visa.

Så kastar vi oss över bordet läckerheter.

Vi låter inte maten tysta mun. Nej, vi är ingripna i livliga samtal.

Dragning på lotteriet avslutar sammankomsten. Rune Johansson lämnar ut en vinst i form av påskris.

reportage   hem