Välkommen som medlem

SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst oberoende organisation för seniorer. SPF Seniorerna har idag mer än 250 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 900 föreningar runt om i landet

SPF Seniorerna arbetar bland annat för:

  • bättre ekonomi för äldre
  • lika skatt på arbete och pension
  • vård och omsorg
  • inflytande och valfrihet
  • bra boende
  • folkhälsa och friskvård
  • en meningsfull fritid

Medlemskap

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag. Den som är gift eller sambo med medlem utan att själv ha denna rätt beviljas medlemskap. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald. Medlemsavgiften är 200 kronor per år. 

Medlemstidningen Veteranen

Veteranen är SPF Seniorernas medlemstidning. Tidningen kommer ut nio gånger om året. Veteranen informerar om SPF Seniorernas verksamhet, väcker debatt och skapar opinion. Mer information finns på www.veteranen.se


SPF Seniorerna Lilla Paris Vänersborg

Vi är nästan 800 medlemmar men vill gärna bli fler. Vi behöver dig med din livserfarenhet!

Ring eller besök KONTAKTEN 0521-63370 eller kom till ett tisdagsmöte kl 14.00 i IOGT-NTO-gården Stjärnan, Vallgatan 29 eller anmäl dig här: Anmälan

hem